Bóle głowy jako częsty problem większości ludzi

Ból głowy pojawia się często u osób pracujących biurowo a także przedstawia się jako podmiotowy objaw różnych procesów chorobowych. Przyczyna może być różna i jest zróżnicowana a czasami nie da się go ustalić. Może być pierwotna lub wtórna.

Pierwotne postacie bólów głowy to:

– Migrena

– napięciowe bóle głowy

– trójdzielno-autonomiczne bóle głowy

– inne

Wtórne postacie bólów głowy to:

– urazy głowy

– urazy szyi

– zaburzenia wewnątrzczaszkowe

– choroby zatok

– bóle zębów

Różnicowanie bólów głowy – pierwsze diagnozy

Pierwszą rzeczą jaką musimy wykluczyć to wtórne bóle głowy, które zagrażają życiu. Służą do tego badania neuroobrazowe takie jak:

  •  Elektroencefalografia EMG
  • Magnetoencefalografia MEG
  • Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego MRI
  • Pozytonowa tomografia emisyjna PTE
  • Funkcjonalna spektroskopia bliskiej podczerwieni fNIRS

Pierwotne bóle głowy

Migrena

Migrena – przewlekły napadowy ból głowy, któremu towarzyszą inne objawy. Nie jest efektem innej choroby. Trwający od 4 do 72 godzin o umiejscowieniu z jednej strony o charakterze pulsującym, który nasila się podczas wykonywania wysiłku fizycznego. Migreną towarzyszą nudności i wymioty, nadwrażliwość na światło i dźwięk.

Leczenie migreny jest standardowe, używa się leków doustnych. W łagodnej lub umiarkowanej postaci stosujemy leki typu NSLPZ w momencie pojawienia się objawów a najlepiej w fazie aury migrenowej. Czasami zdarza się, że lek nie przynosi pożądanego skutku  i należy wtedy zastosować inny z tej samej grupy. Przy silnym bólu głowy używa się leków z grupy agonistów receptora 5-HT tak zwanych tryptanów a w razie ich nietolerancji można zastosować dihydroergotaminę.

Klasterowe bóle głowy

Trójdzielno–autonomiczne bóle głowy tak zwane klasterowe bóle głowy charakteryzują się nagłym początkiem i nasilających się objawach, dodatkowo jest zlokalizowany po jednej stronie w okolicy oczodołu, nadoczodołowej lub skroniowej. Trwający od 15 minut do 180 minut. Towarzyszy mu przekrwienie spojówek lub łzawienie po stronie bólu. Występują od 1 do 2 dni 8 razy dziennie. Leczenie w tym przypadku jest trudniejsze od migreny, ponieważ trwają stosunkowo krótko a leki zaczynają działać najczęściej kiedy napad znika samoistnie. Podczas bólu pomaga inhalacja tlenem, który u około 70% badanych zmniejszył ból po 5 minutach od wystąpienia objawów. Leki mające na celu przerwanie serii klasterowych bólów głowy to GKS.

W leczeniu bólów głowy skuteczna jest także fizjoterapia. Jednym z powodów występowania migren i klasterowych bólów głowy jest napięcie skumulowane w obszarze kręgosłupa szyjnego, które może przenosić się na głowę. Fizjoterapeuta pracując na powięzi tylnej ciała zmniejsza napięcie i rozluźnia tkanki. W Centrum Rehabilitacji Dawcy Zdrowia we Wrocławiu mamy dużą skuteczność w leczeniu takich przypadków. Wspomagamy efekt zażywania leków i wielu pacjentów z Wrocławia potwierdza działania fizjoterapeutyczne jako skuteczną profilaktykę zapobiegawczą. Pamiętaj aby skonsultować się z lekarzem w przypadku wystąpienia silnych bólów głowy.  

Jeśli występują u Ciebie silne bóle głowy a leki nie przynoszą pożądanego skutku lub chcesz zmniejszyć częstość występowania napadów bólowych warto wybrać się do Centrum Rehabilitacji Dawcy Zdrowia we Wrocławiu. Naszą ofertę można znaleźć tutaj.

Zapraszam,

mgr Adrian Kozłowski