Trening dla dzieci

Trening dla dzieci

Dzieci charakteryzują się spontanicznością. Ich aktywność jest często wynikiem nagłych decyzji, zainteresowania obiektem, lub pomysłem na zabawę. Poprzez opowieść ruchową, można snuć bajki i prowadzić dziecko poprzez różnorodność form ruchu. Dzieci są ciekawe, to największy ich dar w poznawaniu otaczającego ich świata. Tę ciekawość należy podsycać w kierunku dla nich rozwojowym.

Trening dla dzieci rozwija wielowymiarowo. Stale pokonując swoje strachy i słabości, dzieci są pozytywnie stymulowane do aktywności fizycznej. Pracujemy nad każdym elementem składającym się na sprawność dziecka. Należy pamiętać, że tylko aktywne fizycznie dziecko, będzie radziło sobie w szkole, w społeczności do której należy, oraz w nauce. Refleks, skoczność, stabilizacja centralna to tylko niektóre z aspektów, występujących stale w treningu dla dzieci. Fizjoterapeuta na zajęciach uczy również młodzież jak radzić sobie z przegraną, z uczuciem kiedy nie zawsze wszystko wychodzi poprawnie.