Natural movement

Natural movement

Ruch naturalny w rozumieniu człowieka współczesnego, to powrót do naszych gatunkowych korzeni. By dogłębnie zrozumieć czym jest ten rodzaj aktywności fizycznej, musimy odrzucić sportową rywalizację oraz dążenie do jednokierunkowej, jednodyscyplinowej perfekcji. Przyglądając się przez moment stylowi życia człowieka pierwotnego, zauważamy, że codziennie, musiał on stawiać czoła najróżniejszym przeciwnościom losu.

Dzień w dzień, by zdobyć pożywienie, wspinał się, pływał, nurkował, skakał, biegał, przenosił różne rzeczy. Nie skupiał się na szlifowaniu do perfekcji jednej dyscypliny, tak jak robią to dzisiejsi olimpijczycy lub zawodowi sportowcy, którzy budują w nas obraz ludzi najzdrowszych i najsprawniejszych. Codziennie musiał wykorzystywać szereg różnorodnych umiejętności, a każda z nich była stale ćwiczona i udoskonalana przez życie.

Trenuj z fizjoterapeutą

Dziś, szukając najzdrowszej aktywności fizycznej, zapewniającej bezkontuzyjną długowieczność, skupiamy się na szeregu cech, nad którymi warto ciągle pracować. Gibkość lub elastyczność, równowaga lub balans, siła, refleks, dynamika, stabilizacja centralna. To tylko niektóre z nich. Wszystkie jednak wspólnie tworzą ogół naszej sprawności fizycznej. Kluczem jest szukanie najsłabszego ogniwa, najsłabszych stron, by nad nimi pracować.  Tym właśnie można, w bardzo dużym uproszczeniu określić Natural Movement. Trening skupiający się na szukaniu naszych najsłabszych elementów i praca nad nimi.

Dążenie do pełnych bezbolesnych zakresów ruchu w stawach, następnie uświadomienie i wybudowanie poczucia jedności w ciele poprzez stabilizację centralną. Jednoczesna praca nad siłą, równowagą i refleksem. Ciągła stymulacja układu nerwowego. Skupienie na detalach, szczegółach techniki, by czuć swoje ciało coraz lepiej i ufać mu coraz bardziej. Tym samym, pokonywanie swoich strachów, lęków i kształtowanie nowych umiejętności. To nic nowego, tak naprawdę to zataczająca koło historia ewolucji ruchu człowieka, która pokornie wraca na stare dobre tory różnorodności jako podstawy naszej edukacji ruchowej.

Najlepszy dla osób które chcą:

  • popracować nad sprawnością
  • poprawić wyniki w sporcie
  • lepiej się poczuć
  • zwiększyć stabilizację
  • zwiększyć zakresy ruchu w stawach

Zapraszamy na treningi do fizjoterapeuty

Treningi prowadzimy w naszym centrum rehabilitacji na ul. Jemiołowa 26 we Wrocławiu.