Rejestracja na wizytę wyłącznie online lub telefonicznie

Rejestracja online dla pacjentów Medicover

Rejestracja online:

1. Wybierz usługę Medicover z usług Fizjoterapii

2. Wizyta trwa 30 min

3. Zabierz ze sobą skierowanie i strój na przebranie (krótkie spodenki, koszulka)

Rejestracja Telefoniczna dla pacjentów Medicover

Jesteśmy placówką prywatną świadczącą usługi rehabilitacji między innymi dla pacjentów Medicover, którzy są obsługiwani od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-21:00

Rejestracja nowych pacjentów Medicover odbywa się pod numerem 71 773 30 86 lub online

Regulamin Dawców Zdrowia dla pacjentów Medicover

 1. Dawcy Zdrowia jest firmą, w której świadczone są usługi fizjoterapeutyczne
 2. Dawcy Zdrowia znajduje się we Wrocławiu, przy ulicy Jemiołowej 26-28.

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług fizjoterapeutycznych dla pacjentów kierowanych z Medicover
 2. Pojawienie się na wizycie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
 3. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z przestrzegania jego zasad.

3

 1. Wizyty odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 21.00
 2. Rezerwacji wizyty można dokonać online lub telefonicznie w godzinach 9.00-14.00 pod nr tel. 71 773 30 86
 3. Dokonując rezerwacji należy podać imię, nazwisko, nr pesel oraz numer telefonu
 4. Na jedno skierowanie przysługuje 5 wizyt
 5. Na pierwszą wizytę należy zabrać ze sobą skierowanie z Medicover oraz strój na przebranie.

4

 1. Istnieje możliwość przeniesienia wizyty na inny termin co najmniej 22 godziny przed planowaną wizytą
 2. Odwołania wizyty można dokonać telefonicznie nie później niż 22 godziny przed umówionym terminem
 3. Wizyta odwołana później niż 22 godziny przed zaplanowanym terminem będzie potraktowana jako wizyta zrealizowana
 4. Wizyta nie odwołana (nie pojawienie się na wizycie) będzie potraktowana jako wizyta zrealizowana.

5

 1. Jeśli pacjent 3 miesiące po ostatniej wizycie nie zapisuje się następną wizytę. Skierowanie zostaje zamknięte.  

6

 1. Czas trwania wizyty wynosi 30 min
 2. Pacjent proszony jest o przybycie na wizytę kilka minut wcześniej przed wyznaczoną godziną
 3. Spóźnienie się na wizytę skutkuje skróceniem czasu terapii
 4. Podczas pierwszej wizyty zostanie przeprowadzony wywiad i badanie przedmiotowe, a także, na ich podstawie, określony cel i plan terapii
 5. Fizjoterapeuta może odmówić przeprowadzenia terapii bądź przerwać zabieg, jeśli:
  • Pacjent nie zachowuje podstawowych zasad kultury i dobrego wychowania, naruszając godność osobistą terapeuty,
  • uzna, że zagraża ona zdrowiu Pacjenta,
  • podczas zabiegu stwierdzi pogorszenie zdrowia Pacjenta.

7

 1. Każdy Pacjent zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania jego zasad
 2. Niewyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu jest równoznaczne z brakiem możliwości korzystania z usług Dawców Zdrowia.