Fundusze europejskie

Rozstrzygnięcie: Nabór ofert na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej

Pragniemy poinformować o wybraniu oferty firmy SPIN-US Sp. z o. o.

W związku z naborem ogłoszonym w dniu 30.11.2022r. firma Dawcy Zdrowia sp. z o.o. dokonała wyboru Wykonawcy na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w ramach Działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, 1 Oś Priorytetowa Przedsiębiorstwa i innowacje, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wybrany Wykonawca: SPIN-US sp. z o.o. , ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice.

Nabór ofert na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej

W związku z realizacją przez Dawcy Zdrowia Sp. z o. o. projektu pt.: “Rozwój firmy Dawcy Zdrowia Sp. z o. o. dzięki wdrożeniu innowacji projektowej – aplikacja (oprogramowanie) z ćwiczeniami rehabilitacyjnymi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny, Typ 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowacje”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ogłaszamy nabór ofert na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej.

Treść zapytania ofertowego znajduje się pod tym linkiem.