Informacje o projektach z Funduszy europejskich

Dawcy Zdrowia Sp. z o. o. realizuje projekt w ramach Działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, 1 Oś Priorytetowa Przedsiębiorstwa i innowacje, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 
Celem projektu jest zwiększenie innowacyjności firmy Dawcy Zdrowia Sp. z o.o. dzięki zakupieniu od jednostki naukowej usługi badawczo-rozwojowej w zakresie wdrożenia innowacyjnego produktu, w ramach której zostanie opracowana aplikacja (oprogramowanie) z różnorodnymi ćwiczeniami rehabilitacyjnymi dla pracowników firm produkcyjnych, którzy narażeni są na przeciążenia i urazy.
 
Dofinansowanie projektu z UE: 196 838,75 zł

Nabór ofert na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej

W związku z realizacją przez Dawcy Zdrowia Sp. z o. o. projektu pt.: “Rozwój firmy Dawcy Zdrowia Sp. z o. o. dzięki wdrożeniu innowacji projektowej – aplikacja (oprogramowanie) z ćwiczeniami rehabilitacyjnymi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny, Typ 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowacje”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ogłaszamy nabór ofert na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej.

Treść zapytania ofertowego znajduje się pod tym linkiem.