Manipulacje stawami

Manipulacje stawowe

Techniki terapii manualnej możemy podzielić na „miękkie” zajmujące się tkankami miękkimi (mięśnie, więzadła, powieź) i ich zaburzeń w obrębie narządu ruchu oraz „twarde”. Technika „twarda”, inaczej stawowa jest techniką bezpośrednią, należą do niej m.in. manipulacje stawowe, często poprzez charakterystyczny „klik” nazywane „nastawianiem”.

Nastawianie stawów

Już w starożytnej Grecji Hipokrates podkreślał znaczenie wykorzystania terapii manualnej w „podwichnięciach” w obrębie kręgosłupa. Manipulacje stawowe są z jedną z metod terapii manualnej wykorzystywanej w leczeniu zaburzeń funkcjonalnej stawów. Zastosowanie techniki manipulacyjnej prowadzi do natychmiastowego „odblokowania”, czyli poprawy dysfunkcji stawowej. Charakterystyczny „klik” prawdopodobnie jest wynikiem zjawiska kawitacji, czyli obniżenia ciśnienia w jamie stawowej. Pamiętajmy, że wspomniany „klik” jest tylko elementem towarzyszącym manipulacji. Również bez odgłosu zachodzi efekt leczniczy.

Kiedy wykonujemy manipulację stawową?

Podczas dokładnego wywiadu i diagnostyki funkcjonalnej zaobserwowano u pacjenta zaburzenia gry stawowej – nieprawidłowy ruch między powierzchniami stawowymi w danym stawie jest to wskazanie do przeprowadzenia manipulacji. Bardzo często utrata gry stawowej jest jednym z elementów dysfunkcji, z która zmaga się pacjent. Metoda ta polega na przekroczeniu przez terapeutę fizjologicznego zakresu ruchu z dużą szybkością, ale małą amplitudą. Dzięki czemu uzyskujemy prawidłowe, anatomiczne ustawienie zablokowanego stawu. Jeżeli technika została poprawnie wykonana pacjent powinien odczuć znaczącą poprawę w zakresie ruchomości i zmniejszeniu bólu w danej okolicy.

Warunkiem prawidłowo wykonanej manipulacji jest jej przeprowadzenie przez wykwalifikowanego fizjoterapeutę, chiropraktyka, osteopaty lub terapeuty manualnego. Unikajmy „kręgarzy”, „znachorów” są to zazwyczaj osoby bez dostatecznej wiedzy na ten temat, którzy mogą wprowadzić nieodwracalne uszkodzenia w naszym organizmie.

Wskazania do manipulacji:

  • uczucie blokady w stawie
  • ograniczenie ruchomości
  • drętwienie rąk i nóg

Zapraszamy do fizjoterapeuty

Nasz wykwalifikowany zespół fizjoterapeutów przeprowadza manipulacje w sposób bezpieczny i skuteczny. Zapraszamy Dawcy Zdrowia ul. Jemiołowa 26 we Wrocławiu.