W JAKICH SYTUACJACH DOCHODZI DO USZKODZENIA WIĘZADŁA KRZYŻOWEGO PRZEDNIEGO?

Urazy ACL, czyli więzadła krzyżowego przedniego należą do najczęstszych uszkodzeń stawu kolanowego. Występują głównie u osób młodych, uprawiających sporty takie, jak: koszykówka, siatkówka, piłka nożna czy jazda na nartach. Jakie są zatem przyczyny tego urazu? Powodem są niekontrolowane ruchy stawu kolanowego. Może do nich dojść w wyniku gwałtownego hamowania, nagłej zmiany kierunku biegu lub zderzenia się obu zawodników. Więzadło krzyżowe przednie chroni staw kolanowy przed przesuwaniem się kości piszczelowej do przodu względem udowej. Może ono zostać rozciągnięte, naderwane bądź przerwane całkowicie. Lekarz prowadzący decyduje o procesie leczenia – zachowawczym bądź operacyjnym dostosowując go indywidualnie do stanu pacjenta.

JAKIE SĄ KONSEKWENCJE URAZU WIĘZADŁA KRZYŻOWEGO PRZEDNIEGO?

Po zabiegu chirurgicznym, w wyniku długotrwałego unieruchomienia niestety dochodzi do utraty siły i masy mięśni. Deficyty w przekroju poprzecznym mięśni zostają nawet na kilka miesięcy po operacji. Najszybciej zanika mięsień czworogłowy uda, a zwłaszcza jego głowa przyśrodkowa. Stąd bardzo ważnym etapem podczas rehabilitacji po rekonstrukcji ACL jest wzmacnianie mięśni stabilizujących staw kolanowy. 

REHABILITACJA KOLANA PO REKONSTRUKCJI ACL

Oprócz zapobiegania zanikom mięśniowym, kolejnymi celami rehabilitacji kolana są:

  • przywrócenie pełnego zakresu ruchu w stawie, 
  • jak najszybsze odzyskanie kontroli mięśniowej, 
  • przywrócenie propriocepcji (czucia głębokiego) i koordynacji

Bardzo istotnym etapem jest przygotowanie fizjoterapeutyczne pacjenta już przed zabiegiem. Ma ono na celu wzmocnić mięśnie kończyny dolnej, nauczyć pacjenta chodu o kulach oraz edukację w zakresie rehabilitacji podejmowanej tuż po zabiegu. Kolejne etapy następują już po operacji:

  • wczesna faza pooperacyjna: ostra, trwająca około 2 tygodni (do zdjęcia szwów),
  • faza powrotu funkcji stawu, trwająca do około 9. tygodnia po operacji,
  • okres przygotowania i stopniowego powrotu do aktywności rekreacyjnej i sportowej,
  • pełny powrót do uprawiania sportu najwcześniej około 8. miesiąca, w zależności od rodzaju dyscypliny sportowej

Program rehabilitacji dobierany jest indywidualnie. Zależy on przede wszystkim od: techniki operacyjnej, współistniejących urazów, wieku, kondycji fizycznej oraz motywacji pacjenta. 

Dzięki odpowiedniej technice operacyjnej oraz systematycznej rehabilitacji pacjenci mogą wrócić do codziennej aktywności, pracy oraz aktywności rekreacyjnej i sportowej. 

Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak przebiega rehabilitacja kolana po rekonstrukcji ACL w Centrum Rehabilitacji Dawców Zdrowia, zachęcamy do kontaktu pod numerem tel. 531 924 344 lub pod adresem ul. Jemiołowa 26-28 we Wrocławiu.